TEVÉKENYSÉGEINK

A tagvállalatink tevékenysége szinte a teljes vízipari vertikumot átöleli. Tevékenységük az alábbi területekre terjed ki:

 

 • Tervezés

  • Felszíni vízkivételi művek
  • Víztisztító művek ( ipari és kommunális )
  • Vízépítési műtárgyak ( víztározó medencék, víztornyok )
  • Szennyvíztisztító telepek ( ipari és kommunális )
  • Közműtervezés ( ipari és kommunális vízelosztó hálózatok és szennyvízelvezető rendszerek )
  • Csapadékvíz kezelés ( elvezetés, tározás, szikkasztás )
  • Tűzivíz rendszerek ( hálózatok, tározók ) .

 • Kutatás + Fejlesztés

  • Csapadékvíz-kezelő berendezések fejlesztése ( olaj-, zsír-, és iszapfogók )

   

  Vízcsomagolás

  • Ásványvíz, és ásványvíz alapú italok és termékek gyártása értékesítése.

 • Kivitelezés

  • Közművezetékek kitakarás nélküli rekonstrukciója
  • Műtárgyépítés, felújítás
  • Vízrendezés
  • Árvízvédelem
  • Geotechnikai problémák megoldása ( erózióvédelem, támfalak, tömegstabilizáció )
  • Hideg-, és termálvíz készletek feltárása, kutatása
  • Hideg-, és termálvizes kutak fúrása, kiképzése, felújítása ( ~ 2.000 m mélységig)
  • Akna kutak, csápos kutak, cső kutak építése, felújítása
  • Vízkezelő berendezések építése, felújítása
  • Vízbázis-, és környezetvédelmi figyelő kutak fúrása
  • Kutak, fúrások szabvány szerinti eltömedékelése
  • Nagyátmérőjű gravitációs ivóvízvezetékek-, szennyvízcsatornák tisztítása, külső-belső javítása
  • Vízveszteség elemzés, szivárgáskeresés

 • Gyártás

  • Ipari és kommunális vízkezelő-, és víztisztító technológiák gyártása és értékesítése ( vas-, mangán-, ammónia-, nitrit-, nitrát-, arzénmentesítés, vízlágyítás, sótalanítás )
  • Mobil víztisztító berendezések gyártása és értékesítése
  • Csapadékvíz kezelési technológiák gyártása és értékesítése

 • Mérnöki szolgáltatások

  • Hidraulikai hálózatszámítás
  • Vízmérési stratégia kialakítása, vízmérleg létrehozása
  • Térinformatikai rendszer kialakítás ( GIS )
  • Technológiai folyamatirányítás ( SCADA )
  • Hálózati-rekonstrukció tervezés
  • Tanulmányok készítése ( vízminőségvédelem, vízbázisvédelem, környezetvédelmi felülvizsgálat, megvalósíthatósági tanulmányok )
  • Független szakértői tevékenység
  • Beruházások versenyeztetési és lebonyolítási feladatainak elvégzése
  • Kivitelezési munkák műszaki ellenőrzése
  • Project management
  • Viziközmű-vagyonértékelés
  • Üzemeltetéssel kapcsolatos tanácsadás

 • Üzleti tanácsadás

  • Vízárpolitika kialakítása
  • Ügyfélszolgálati rendszerek kiépítése
  • Kimutatások rendszerének bevezetése ( IWA -International Water Association - ajánlások szerinti mutatószámrendszer )
  • Munkafolyamat követő és irányító rendszerek kialakítása
  • Üzleti tanácsadás és megvalósítás
  • Informatikai tanácsadás és megvalósítás,
  • PPP ( Public Private Partnership ) projectszervezés, finanszírozás
  • Kereskedelmi képviselet, kereskedőház, direkt beszerzés