Smaragd-GSH Kft

A Smaragd-GSH Kft tevékenységi körének egy része a szennyezett ipari területek kármentesítéséhez kapcsolódik. Készít környezeti állapotfelméréseket, kockázatelemzéseket, kiviteli terveket és elvégzi a kármentesítést is. Különösen a talajvíz tisztításában ért el kiváló eredményeket saját fejlesztésű berendezéseivel. Új beruházások engedélyezéséhez környezeti hatásvizsgálatokat készít.

 

Részt vett pályázatok, valamint kiviteli tervek elkészítésével a Környezetvédelmi Alap Célfeladatként kezelt, bányavállalkozókra át nem hárítható tájrendezési feladatok ellátásában.

 

1998. óta tevékenységének jelentős része „A sérülékeny földtani környezetben lévő ivóvízbázisok diagnosztikai vizsgálata” országos programhoz kapcsolódik. 2007-től a KEOP 2.2.3. konstrukcióhoz kapcsolódóan készít részletes megvalósíthatósági tanulmányokat, és kivitelez komplex vízbázis védelmi projekteket. A vízbázis védelmi projekteken belül teljeskörű vízföldtani kutatást végez, amelynek célja az egyes vízművek védőterületeinek meghatározása numerikus modellezéssel, az állapotértékelés és a biztonságba helyezési tervek elkészítése, a monitoring rendszer kialakítása. A programon kívül is végez vízföldtani modellezést, többek között hévízkutak védőidomának meghatározását.

Összességében az ország különböző területén csaknem félszáz kisebb-nagyobb vízföldtani modellt készített VISUAL MODFLOW, PROCESSING MODFLOW és FEFLOW szoftverekkel. Legnagyobb eredménye, hogy az országban először készített 3D hőtranszport és áramlási modellt regionális területre, karsztos hévíztartóra. A vízföldtani kutatási eredményeit a cég a geotermális kutatásokban is felhasználja. A társaság nemzetközi, EU finanszírozású projektekben (PHARE, LIFE, INTERREG, ETE Délkelet-Európai Transznacionális Együttműködés) is részt vesz, ezáltal nemzetközi tapasztalatokra is szert tett.

Az egyik ilyen projekt keretében került sor a Magyarország felszín alatti vizei monitoring hálózatának kialakítására, amelynek keretében a cég 650 db monitoring kút létesítési engedélyének elkészítését, a kutak kivitelezését és mintázását végezte el. Jelentős nemzetközi sikernek könyvelhető el a SUMANAS projekt is, amelynek kapcsán a dél-alföldi ivóvízkutak arzén tartalmának eredetét vizsgálta.

A SMARAGD-GSH Kft. hazai GVOP támogatású alkalmazott kutatási és fejlesztési projektben is részt vett mint konzorciumvezető, és mint a Bükki vízháztartási vizsgálatok témavezetője.

A társaság 2010-ben részt vett Magyarország vízgyűjtő gazdálkodási tervének kidolgozásában

Cégünk kutatási tevékenységében fontos szerepet játszik az éghajlatváltozás hatásainak vizsgálata, a rendelkezésre álló vízkészletek prognózisa, a területhasználatok változásának modellezése.

http://smaragd.hu/