FŐMTERV

A FŐMTERV Mérnöki Tervező Zártkörűen Működő Részvénytársaság elődjét 1950-ben alapították, 1992-ben lett 100%-ban magántulajdonú részvénytársaság. Jelenleg Magyarország egyik legnagyobb mélyépítési tervezéssel foglalkozó cége.

 

Vállaljuk projektek előkészítését és tervezését és komplex mérnöki szolgáltatásokat nyújtunk szinte valamennyi mélyépítési és infrastruktúra szakágban (közlekedés [út, vasút, híd-műtárgy] közmű [vízellátás, gázellátás, csatornázás, villamosenergia-ellátás, távhőellátás, távközlés stb.). Készítünk koncepcionális, fejlesztési terveket (országos, térségi és települési szinten, szinte valamennyi szakágban), megvalósíthatósági tanulmányokat, hatástanulmányokat, engedélyezési és kivitelezési (építési) terveket.

 

A Társaság létszáma meghaladja a 250 főt, ezen belül közműtervezéssel kb. 80-90 fő foglalkozik. A Társaság létszáma meghaladja a 250 főt, ezen belül közműtervezéssel kb. 80-90 fő foglalkozik. Az elmúlt évtizedekben Magyarországon és Romániában több száz kilométer egyesített és elválasztott rendszerű csatornát (DN200-2800) és ivóvíz vezetéket (DN80-1600), több tucat szenny- és csapadékvíz átemelőt terveztünk (a legnagyobb kapacitása meghaladta a 25 m3/s értéket) különféle tervezési szinteken, városi környezetben, az ezekhez tartozó villamosenergia-ellátással, irányítástechnikával, gépészettel. Nagy gyakorlattal rendelkezünk a különleges építéstechnológiák területén is (pl. sajtolás, microtunneling) és korszerű számítógépes háttérrel tudjuk a különféle vízipari problémák megoldását elősegíteni.

Tevékenységek: vízellátó hálózatok, szenny- és csapadékvíz elvezető, egyesített rendszerű hálózatok, szenny- és csapadékvíz átemelők, hegyvidéki, dombvidéki és síkvidéki vízrendezés, vízelvezetés.

www.fomterv.hu