Felelősségteljes döntéshozók tanácskozása a környezetvédelemért

2013. november 18-19. Hanoi, Vietnám

 

Kovács Károly, az ASEM Water alelnöke a Magyar Vízipari Klaszter elnökeként felkérést kapott a 2013. november 18-19-én Hanoiban, a vietnámi Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztérium szervezésében megrendezett ASEM Felsővezetői Konferenciára, melynek témája a klímaváltozás okozta környezeti katasztrófák megelőzése volt. A felkészülés, védekezés és kárelhárítás területén a tudomány gyakorlati alkalmazását is bemutató nemzetközi előadások között Kovács Károly prezentációjában – Multi-hazard Integrated Risk Assessment – bemutatta hazánk vízi környezetét, kiemelte a kockázatos területeket (árvizek és a vízi környezetet érintő szennyezések gazdaságra és társadalomra gyakorolt hatásait). Ismertette az egyre növekvő árvízszintek elleni védekezés lehetőségeit, továbbá a fővárosi vízellátás kockázat értékelési és kezelési rendszerét, valamint bemutatta a 2010-es vörösiszap katasztrófa hatását, a megoldására tett műszaki és társadalmi erőfeszítéseket. Az előadásban több ponton is megjelentek a hazai hidraulikai és szennyezés terjedési modellezés kimagasló technikai és tudományos színvonalát bemutató dinamikus elemek.

 

A kétnapos konferencián számos európai és ázsiai, távol-keleti ország vett részt, melyek között külön figyelmet és elismerést kapott a magyar jelenlét. Kovács Károlynak alkalma volt szűk körű egyeztetés keretében megosztani tapasztalatainkat a Vietnámi Népköztársaság Miniszterelnök helyettesével, és személyes egyeztetést folytatni a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Miniszterrel. Tv interjú keretében is ismertette a jelenleg Vietnámban magyar közreműködéssel zajló vizes beruházások katasztrófa védelmi vonatkozásait, kiemelve a megvalósítást követő üzemeltetői és fogyasztói szemléletformálás jelentőségét és a vietnámi fiatalok és szakemberek magyarországi képzési és továbbképzési lehetőségeit.

 

Az eseménynek sajnálatos jelentőséget adott a térségben egyidejűleg dúló tájfun és az általa okozott nagyméretű katasztrófa, így a jelenlévők kiemelt figyelmet szenteltek a vízgazdálkodás biztonságos és fenntartható megvalósítási lehetőségeinek bemutatására..

 

A következő, hasonló témájú ASEM konferencia a Fülöp Szigeteken kerül megrendezésre 2014-ben

 

Az 1996-ban alapított ASEM (Asia-Europe Meeting) nevében hordozza célját. Az EU tagállamai és az ázsiai térség több mint 20 országának párbeszédére buzdít politikai, gazdasági, kulturális, környezetvédelmi területen. Célja, hogy erősödjön a térségek közötti partnerség és kommunikáció valamint az együttműködés.

 

Kovács Károly előadása az alábbi linken érhető el: http://prezi.com/wuggqps4tekl/integrated-risk-assessment/