Kovács Károly az Európai Vízügyi Szövetség (EWA)

frissen megválasztott elnöke

Az EWA május 5-én, a müncheni IFAT nemzetközi szakkiállításon tartott ülésén elnökké

választotta a Magyar Vízipari Klaszter elnökét, Kovács Károlyt.

 

Kovács Károly a Magyar Vízipari Klaszter és a Magyar Szennyvíztechnikai Szövetség színeiben 1998 óta képviseli hazánkat az EWA-ban, a teljes vízipari szektort felölelő európai civil szervezetben. 2013-tól alelnökként vesz aktívan részt a fenntartható vízgazdálkodással, vízgyűjtő-gazdálkodással, a vízzel-, illetve talajvédelemmel kapcsolatos szakmai egyeztetésekben, együttműködésekben. Munkája során kiemelt figyelmet szentel arra, hogy az EWA a környezeti, azon belül a klíma-, társadalmi és gazdasági változások kihívásaira megfelelő, tudományos és szakmapolitikai válaszokat biztosító civil szervezetként fejlődjön és erősödjön.

 

Az elnöki kinevezés megerősíti Kovács Károly elkötelezett szakmai tevékenységének elismerését, és egyben öregbíti a magyar vizes ágazat nemzetközi elismertségét. Kovács Károly nevéhez számos környezetvédelmi technológiai fejlesztés és szabadalom fűződik. Vállalat- és projektvezetőként szerepe volt több mint 100 települési és ipari szennyvíztisztító telep, több ezer kilométer közcsatorna, vízellátó rendszer tervezésében, korszerűsítésében, megépítésében, üzemeltetésében, állapotfelmérésében, és vagyonértékelésében, valamint a víz, szennyvíz gyűjtését, elvezetését, tisztítását szolgáló termékek fejlesztésében, gyártásában és értékesítésében, itthon és határainkon túl. Kovács Károly nevéhez fűződik a víziközmű fejlesztések tervezését, valamint vagyonértékelését megalapozó hazai Fajlagos beruházási költségkalkulációs, illetve a közép- kelet európai Dinamikus Költségelemzési útmutatók kidolgozása, a Több szempontú, Integrált Közművagyon-értékelési Adatbázis (TIKA) szoftver fejlesztése, valamint ezek módszertanának hazai és nemzetközi terjesztése.

 

Gratulálunk Kovács Károly kinevezéshez és kihívásokban, eredményekben gazdag elnökségi munkát kívánunk!