Európai Bizottság és az európai vízügyi szakemberek, döntéshozók együtt a környezetvédelemért

Kovács Károly, az Európai Vízügyi Szövetség (EWA) alelnökeként megnyitotta és levezette a november 12-14-e között Brüsszelben megrendezett, Water-Investment today for the future címet viselő 9. EWA konferenciát, valamint az eseményhez kapcsolódó magas szintű fogadásokat.

 

Elnöki teendői mellett az összeurópai rendezvény második napján „A dinamikus költségelemzéstől a költségmegtérülésig, fajlagos mutatók, mint a teljes költség indikátorai” címmel előadást tartott, melynek aktualitását és jelentőségét a 2007-2013-as programozási időszakban - a vízgazdálkodással kapcsolatos beruházások előkészítésének hatékonyabbá tételére – kifejlesztett, a Magyar Szennyvíztechnikai Szövetség (MASZESZ) által kiadott Dinamikus Költségelemzési Útmutató és annak eredményes alkalmazhatóság fémjelzi.

 

A konferencia szervezésében részt vett az Európai Bizottság Környezetvédelmi Igazgatósága (DG Environment), de az előadók és a részvevők között a legmagasabb szinten képviselték magukat az európai vízipari döntéshozók – a Bizottság Regionális, továbbá Mezőgazdasági Igazgatósága (DG Regio illetve Agriculture) illetve az Európai Beruházási Bank által a pénzügyi, finanszírozási oldal is.

 

A kiemelt fontosságú esemény célja a Bizottság és az európai vízügyi szakemberek, döntéshozók közötti párbeszéd elindítása volt. A téma aktualitását a vízi közművek területén igényelt beruházások adják. Európa szerte elmondható, hogy a meglévő közmű infrastruktúra rendszerek – elsősorban a legnagyobb ivóvíz- és szennyvízcsatorna-rendszerek – estében megfigyelhető minőségi romlás nemcsak a víz- és a környezet szennyezésének kockázatát növeli, hanem a vízfogyasztásét és az energia felhasználásét is.

A vízgazdálkodásban jártas szakemberek, a környezetpolitikai irányvonalakat meghatározó intézmények képviselői, döntéshozói részvételével megrendezett kétnapos találkozó arra kereste a választ, hogy a felvázolt környezetvédelmi kihívások eredményes és hatékony megoldásához mennyiben járulhat hozzá a megfelelő kormányzás, a kutatás-fejlesztés támogatása, a teljes körű költségelemzés, a megerősített üzemeltetés illetve a jól működő, pozitív példák megosztása és követése.

Kovács Károly, a konferencia levezető elnöki teendők között átadta az EWA legrangosabb elismerését, a Dunbar-Díjat. Az 1973-ban alapított díjra olyan természetes személyeket nevez a Szövetség, akik a víz- és szennyvízkezelés tudományos, technológiai vagy kutatási területén nemzetközi szinten érvényesülő hozzáadott értéket képviselnek.

 

A névadó, William Philips Dunbar, a közegészségügy megteremtésében úttörő feladatot ellátó szakember nevéhez fűződik a kolera járvány elleni védekezés 19. században kidolgozott hatékony módszere. Dunbar munkásságának jelentősége abban állt, hogy felismerte a szennyvízkezelés és a járványok elleni védekezés összefüggését.

 

Az EWA legrangosabb elismerését idén Dr. Karl-Heinz Rosenwinkel professzor, a hanoveri Műszaki Egyetem Közegészségügyi, Környezetvédelmi, Műszaki és Szennyvízkezelési Intézet vezetője kapta az ipari és települési szennyvízkezeléssel kapcsolatos kutatásaiért. Rosenwinkel professzor számos nemzetközi kutatási projektet vezetett e területen, kreatív és innovatív ötletei, javaslatai, illetve a kutatás-fejlesztések során kialakított újítások alkalmazhatósága fontos impulzust adott a szennyvízkezelés mérnöki munkájának.

 

A konferencián elhangzott előadások az alábbi linken elérhetőek: http://www.ewa-online.eu/id-9th-ewa-brussels-conference.html